Khóa học Online cho Youtubers mảng Thời Trang & Làm Đẹp

Để giúp các nhà sáng tạo nội dung cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về các xu hướng thời trang và làm đẹp, sắp tới, YouTube team sẽ có một vài lớp học online để training cho các bạn Creators mảng Fashion and Beauty.
Mong rằng các bạn sẽ có thể thu thập thêm nhiều kiến thức để phát triển nội dung và kênh Youtube của mình trong thời gian tới. Thông tin chi tiết các khóa học như sau (Ngôn ngữ Tiếng Anh, Timezone: Ấn Độ):

FASHION AND BEAUTY YOUTUBE CLASSES

Previously known as ‘Masterclass’
Eligible for only Fashion and Beauty Creators

  Insights & Trends Learn about the latest insights and trends  for Fashion & Beauty on YouTube.Channels with 1K + subs2 Dec  • 11am – 12pm (IST)EN (All APAC)
REGISTRATION LINK
Search & DiscoveryLearn how YouTube recommends videos. Channels with 1K + subs7 Dec  • 11am – 12pm (IST)EN (All APAC)
REGISTRATION LINK
Alternate MonetisationUnderstanding alternative revenue streams on YouTube like Memberships and Superchats Channels with 1K + subs8 Dec  • 11am – 12pm (IST)EN (All APAC)
REGISTRATION LINK

Điền Quân Network

Leave a Reply